سراسر وب

کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» برای دوره دوم متوسطه منتشر شد + لینک دانلود

۲۱ شهریور ۱۳۹۵
این کتاب برای هفته ای دو ساعت در یک سال تحصیلی نوشته شده است؛ جهت گیری بسته آموزشی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم، پرورش توانایی نقد و بررسی هوشمندانه و تولید موثر پیام، و مدیریت بهره مندی از رسانه هاست. این کتاب که از سال تحصیلی پیش رو برای پایه های دهم و یازدهم متوسطه تدریس می شود از ۶ فصل تشکیل شده است: فصل ۱- ما و رسانه فصل ۲- فنون خلق پیام رسانه ای فصل ۳- نادیده های رسانه ها فصل ۴- مخاطب شناسی فصل ۵- رسانه و سبک زندگی فصل ۶- رژیم مصرف رسانه ای  لينك هاي دانلود : لينك اول : اينجـــا دانلود همه كتاب هاي درسي پايه دهم : اينجا لينك سوم اينجا دریافت کتاب تفکر و سواد رسانه ای     کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» برای دوره دوم متوسطه منتشر شد + لینک دانلود