سراسر وب

پژمان بازغی به یاری کودکان محروم می‌رود

۱۳ مهر ۱۳۹۵
 انجمن ياری با شعار« کودک خيابانی کمتر٬ دانش آموز بيشتر» يک سازمان مستقل غيرانتفاعی است که در سال ۱۹۹۹ ميلادی از سوی زنده‌ياد مسعود واريانی و با انگيزه ياری به هم‌نوعان سرزمين مادری٬ به عنوان يک حرکت خيريه مردمی در کشور سوئد تاسيس شد. هدف اصلی اين انجمن حمايت همه جانبه از کودکان٬ ايجاد شرايط تحصيل و امکانات آموزش و پرورش٬ ساخت مدرسه و کتابخانه در مناطق محروم کشور با حمايت داوطلبانه اعضا و حاميان مالی در سوئد است.در اولين سال انجمن با حمايت ۴ کودک فعالیت خود را آغاز و تا امروز به حمايت ۴۷۰ کودک رسيده است. جشنواره فيلم‌های ايرانی نيز يک سال پس از تاسيس انجمن٬ در طی ۱۶ سال اخير يکی از خلاقيت‌های انجمن ياری بوده است که نه تنها به طور مستقيم تمرکز بيشتری بر صنعت سينمای ايران و آثارايرانی دارد، هدف اصلی آن توجه به کودکان و نوجوانان آسيب‌پذير در ايران است.پژمان بازغی از بازيگران سينما و تلويزيون ايران، امسال به عنوان اولین سفیر انجمن یاری در ایران معرفی شد و فعاليت این انجمن را قابل تقدير دانست، او در بخشی از سخنانش در شانزدهمین جشنواره سینمایی یاری گفت: «اینکه هنوز در خارج از کشور کمک به هم‌نوع و به خصوص کودکان در ايران فراموش نشده قابل تقدیر است.