سراسر وب

پرونده پزشکی عباس کیارستمی!/کاریکاتور

۲۲ تیر ۱۳۹۵
گروه فرهنگی: سازمان نظام پزشکی به پرونده فوت عباس کیارستمی ورود و آن را بررسی خواهد کرد.محمدرضا ثقفی. وقایع اتفاقیه محمدرضا ثقفی. وقایع اتفاقیه محمدرضا ثقفی. وقایع اتفاقیه محمدرضا ثقفی. وقایع اتفاقیه