سراسر وب

پدران انگلیس بدترین پدران دنیا هستند

۲۴ خرداد ۱۳۹۵
پدران انگلیسی در مقایسه با زنان، حداقل زمان ممکن را صرف مراقبت از بچه‌ها می‌کنند. براساس گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، یک مطالعه در سطح جهانی نشان داد که پدران انگلیسی کمتر از همتایان خود کمترین زمان را صرف رسیدگی و مراقب از کودکانشان می‌کنند. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد بر اساس هر یک ساعت که مادران انگلیسی صرف مراقبت از کودکانشان می‌کنند، پدران انگلیسی فقط ۲۴ دقیقه را به این کار اختصاص می‌دهند. در رتبه‌بندی که این پژوهش ارائه می‌کند، انگلیس با قرار گرفتن در رتبه پانزدهم در میان ۱۵ کشور توسعه‌یافته جهان رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که پدران پرتغالی با رکورد ۳۹ دقیقه به ازای یک ساعت مراقبت مادر، در صدر این فهرست قرار دارند. با وجود تصویب طرح مرخصی والدین که در ماه آوریل نهایی شد، انگلیس با قرار گرفتن در رتبه یازدهم جدولی که در رابطه با سیستم برابری مرخصی والدین ترسیم شده، در میان ۲۱ کشور وضعیت نامناسبی دارد. این مطالعه همچنین نشان داد که والدین انگلیسی در زمینه مشارکت در کارهای روزمره خانه با نسبت ۳۹ دقیقه کار مردان در ازای ۱ ساعت کار زنان وضعیت بهتری دارند و این موضوع آنها را در رتبه پنجم در میان ۱۵ کشور قرار داده است. این تحقیقات که توسط «موسسه پدری» راه اندازی شده به بررسی عوامل مختلف در رابطه با موضوع برابری جنسیتی می‌پردازد. در این میان انگلیس با ۳ رتبه تنزل نسبت به سال ۲۰۱۰ بیش از سایر کشورها در این زمینه افت داشته و به رتبه دوازدهم در میان ۲۲ کشور سقوط کرده است. طبق این گزارش، مساوات‌طلبانه‌ترین کشورها بر اساس این تحقیقات همه از کشورهای منطقه اسکاندیناوی هستند و سوئد در رتبه نخست قرار دارد. محققان سه عامل کلیدی را برای معضل برابری جنسیتی در زمینه مراقبت از کودکان دخیل می‌دانند. شکاف دستمزد، سیستم نابرابر مرخصی والدین و خدمات خانواده مادر محور سه دلیلی عمده‌ای هستند که تحقیق حاضر؛ آنها را به عنوان نکات اصلی دخیل در این رابطه قلمداد کرده است.–تسنيم پدران انگلیس بدترین پدران دنیا هستند