سراسر وب

وجه تمايز نيروهاي مسلح ایران با ساير کشورها

۲۷ تیر ۱۳۹۵
سردار حسن کرمي ،عامل پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي هشت ساله را اعتقاد قلبي مردم نسبت به آرمان و اهدافشان دانست و اظهار داشت: ابزار و تجهيزات به تنهايي نمي تواند لازمه موفقيت در پيکار باشد و زماني ايستادگي و در نهايت پيروزي حاصل مي شود که افراد نسبت به راه و هدف خود باور و اعتقاد قلبي داشته باشند. وي در ادامه بکارگيري "‌آموزش" و "تجهيزات" را در ارتقاء قدرت موثر ارزيابي کرد و گفت: در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب تا کنون، وجه تمايز نيروهاي مسلح کشور ما باساير کشورها ، در کنار آموزش هاي صحيح، مستمر و به کارگيري تجهيزات بومي و به روز، پايبندي به اصول ارزشي و اعتقادي بوده است. فرمانده يگان هاي ويژه ناجا در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تأکيد مقام معظم رهبري در خصوص اهميت تذکر لساني و اجراي امر به معروف و نهي از منکر در جامعه ،‌بيان کرد: عمل ،‌توسعه و دفاع کردن از امر به معروف و نهي از منکر وظيفه همگاني است يعني اينکه انسانها در مقابل خوبي ها و بدي هاي محيط پيراموني خود بي تفاوت نبوده و عکس العمل نشان دهند. براساس گزارش سایت پلیس، وي اجراي همگاني امر به معروف و نهي از منکر را باعث بالندگي و شکوفايي در جامعه دانست و خاطر نشان کرد: در سال اقدام و عمل ،‌نيروي انتظامي به عنوان متولي نظم و قانون در کشور،‌ تا زمان تحقق کامل اين امر مهم در جامعه ،از هيچ تلاشي فرو گذار نخواهد کرد. وجه تمايز نيروهاي مسلح ایران با ساير کشورها