سراسر وب

نظر زيباكلام درباره اعدام شهرام امیری

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با سايت انتخاب خبر اظهار داشت: وقتی افکار عمومی تا این حد به بازی گرفته می شوند دیگر نسبت به مسئولین کشور هیچ گونه اعتمادی پیدا نخواهند کرد. وی تصریح کرد: برخورد مسئولین با مردم، کتمان حقیقت و بازی هایی که با افکار عمومی می کنند باعث تداعی داستان چوپان دروغگو شده و نتیجه ی آن این است که اگر در آینده، حقیقتی هم به مردم گفته شود دیگر پذیرفتنی نیست.زیباکلام در ادامه اشاره کرد: در مقطعی مسئولین وقت نظام می گفتند آقای شهرام امیری را اصلاً نمی شناسند، مدتی بعد آن را یک کارمند ساده معرفی کردند، در مقطعی دیگر هم عنوان شد که ایشان در سفر حج توسط عوامل آمریکا و با کمک سرویس اطلاعاتی سعودی ربوده شده است و پیرو آن، وی را قهرمان ملی و کسی که این قدرت را دارد که آمریکایی ها را فریب دهد قلمداد کردند و مانند قهرمان هنگام ورود به کشور از او استقبال کردند.استاد دانشگاه تهران ادامه داد: نکته قابل توجه این است که بعد از آن همه تبلیغاتی که برای قهرمان نشان دادنش کردند مدتی پس از بازگشت به کشور، او را بازداشت کردند و به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شد، به تازگی هم که خبر اعدام وی را به دلیل آنکه در زندان به جاسوسی برای آمریکایی ها مبادرت کرده منتشر کردند.وی اظهار داشت: وقتی تمام این ها را کنار هم می چینیم فقط و فقط علامت سؤال مشاهده می شود؛ به عنوان مثال مورد آخر شایان توجه است که چگونه ایشان در داخل زندان می توانسته به آمریکایی ها اطلاعات دهد؟ اگر او واقعاً اطلاعاتی داشته که برای آمریکا با ارزش بود خوب به راحتی می توانسته همان زمان حضورش در آن کشور این اطلاعات را متتقل کند.زیباکلام تصریح کرد: همه داستان شهرام امیری در هاله ای از ابهام وجود دارد؛ اگر بخواهیم قول منابع رسمی کشور را در مورد ایشان بپذیریم به اولین مشکلی که برمی خوریم این است که کدامیک را بپذیریم؟ آن قولی که شهرام امیری را قهرمان ملی می داند یا آن قولی که عنوان شده که ایشان اسرار سری نظام را به غربی ها داده است؟! ای کاش ذره ای صداقت در برخورد مسئولین با مردم وجود داشت.این فعال سیاسی اضافه کرد: ممکن است این طور بیان شود که موضوعات امنیتی خاصی در مورد شهرام امیری مطرح است که صلاح نبوده که مردم از آن مطلع شوند، در این حالت این سؤال ایجاد می شود که چه اصراری بوده که وی را به صدا و سیما بیاورید و او را قهرمان ملی بنامید و با طرح موضوع ربوده شدن او سوختی برای ماشین آمریکاستیزی استفاده کنید.وی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه به نظر می رسد که برخی از مسئولین ما آنطور که باید و شاید شأن و اعتبار زیادی برای فهم و درک مخاطبینشان قائل نیستند. و متأسفانه گویا نگاهی که به مخاطبینشان دارند تصور می کنند که هرچه به آنها گفته شود چون از سوی مسئولین رسمی بوده لاجرم آن را خواهند پذیرفت. این تحلیلگر سیاسی افزود: بنابراین اگر یک روز لازم بدانند که شهرام امیری را در هیبت قهرمان برای مردم در بیاورند، این کار را انجام می دهند. و در عین حال اگر روز دیگری ضرورت هایی اقتضا کند که همان شهرام امیری را در هیبت خائن معرفی نمایند باز هم عیناً همین کار را انجام می دهند.وی گفت: متأسفانه این دسته از مسئولین توجه ندارند که وقتی در مورد یک شخصیت، روایت های متضاد و متناقضی به مردم ارایه می دهند، این باعث می شود تا اعتبار مسئولین کشور نزد مردم خدشه دار شود. صادق زیباکلام در پایان تأکید کرد: ای کاش این مسئولین ارزش، احترام و شأن بیشتری برای مخاطبینشان قائل می شدند و اصراری نمی کردند تا با روایت های متناقض، آنها را در ابهام و تردید فرو ببرند. نظر زيباكلام درباره اعدام شهرام امیری