سراسر وب

محصولات آرایشی قاچاق سرب دارد

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
مصطفی اسماعیلی افزود: سرب موجود در محصولات آرایشی مانند خط چشم و رژلب ابتدا به شکل حساسیت ( آلرژی )خودش را نشان می دهد و سپس مسمومیت ایجاد می کند.وی در عین حال به این نکته هم اشاره کرد که خط چشم و رژلب در نقاط حساس صورت استفاده می شود و وجود سرب در این نقاط بسیار خطرناک تر از سایرنقاط صورت است.وی همچنین ادامه داد: فرآورده های آرایشی و بهداشتی دارای برچسب اصالت از سازمان غذا و دارو، فاقد هرگونه آلودگی و سمی بودن هستند و سرب ندارند.اسماعیلی خاطرنشان کرد: لوازم و فرآورده های آرایشی وارداتی، مراحل کنترل متعددی را پشت سر می گذارند و پس از آن نیز در سطح عرضه کنترل می شوند. محصولات آرایشی قاچاق سرب دارد