سراسر وب

مجله سرگرمی سراسر وب سطل آشغال که پر میشود …

۲۴ فروردین ۱۳۹۷

 

شما وقتی سطل آشغال پر می شود با آن چه کار می کنید؟ مسلما آن را خالی می کنید.
اما ما انسان ها به آشغال های ذهنی خود لطف نمی کنیم و آنها را خالی نمی کنیم. ما علاوه بر مسواک زدن هر روزه و شاید روزی سه بار، هر ۶ ماه یک بار به دندانپزشک مراجعه می کنیم و از دندانهای خود مراقبت می کنیم و اگر مشکلی بود آن را برطرف می کنیم. 
ما هر چند وقت یک بار موهای خود را کوتاه می کنیم. کمدهای خود را سالی ٢ بار تمیز می کنیم. خانمان را هفته ای چند بار بسته به وسواسی که داریم تمیز می کنیم. 
پس می دانیم که اگر چیزها به حال خود رها شوند و به همان صورت باقی بمانند فضا پر می شود و سر می رود. وقتی گنجایش ذهنی ما پر می شود، با بروز یک اتفاق سر می رود حتی اگر به اصطلاح درب این سطل آشغال ذهنی را محکم بسته باشیم.

 با وجود بسته بودن درب این سطل آشغال ذهنی بوی آشغال به مشام می رسد و ما را آزار می دهد و نمی گذارد که ما آزاد زندگی کنیم. لطفی در حق خودتان ،همسرتان و زندگیتان بکنید و کارهای ناتمام گذشته خود را تکمیل کنید و ظرف زباله های ذهنی خود را خالی کنید تا بتوانید نفس بکشید، تا بتوانید آزاد زندگی کنید، تا بتوانید فراغ خاطر داشته باشید. سعی کنید گذشته را با تمام ناخوشایندی هایش کنار بگذارید.

 

دکتر آزیتا ساعیان