سراسر وب

مجله سرگرمی سراسر وب اکنون از رابطه ات لذت ببر

۲۵ فروردین ۱۳۹۷

 

ما هر رابطه را تجربه میکنیم تا برای رابطه ی بعدی آماده تر و پخته تر شویم؛
نه ترسو‌تر و نگران‌تر!
هیچ ناکام ماندن و تمام شدنی، شکست نیست! تمامِ رابطه‌هایی که آزرده‌مان کرده‌ قرار است به ما بیاموزند که چطور در رابطه‌های بعدی جلو برویم.
آدم رو به رویتان را  با آدم قبلی مقایسه نکنید. ذهنتان را از ترسِ تکرار دور کنید و به جزئیات آدم رو به رویتان توجه کنید. در اکنون قرار بگیرید و شواهد رابطه را نگاه کنید. نترسید از آینده، آینده هم‌اکنون در حال رخ دادن است. احتیاجی ندارید که با ترسِ گذشته تان و مدام برانگیخته بودن از خودتان محافظت کنید. اگر شواهدی از آزار و آسیب تجربه کنید، میتوانید همان لحظه تصمیمی بگیرید برای محافظت.  بدنتان را از گمشدگی‌ بیرون بیاورید و اجازه دهید کمی از اکنون رابطه لذت ببرد…

 

پونه مقیمی