سراسر وب

مجله سرگرمی سراسر وب آشنایی با داروهای پر مصرف

۲۳ فروردین ۱۳۹۷

 

💊💊 آشنایی با داروهای پرمصرف ؛

💠 کاهش فشار خون : 
👈 آتنولولول ، آملودیپین ، کاپتوپریل ، انالا پریل ، کلروتیازید ، دیلتیازم ، پروپرانولول ، پرازوسین ، متیل دوپا ، لازیکس

💠 ضد اضطراب :
👈 آلپرازولام ،کلر دیازپوکساید،کلونازپام

💠 ضد افسردگی : 
👈 سیتا لوپرام ، ایمی پرامین ، هالو پریدول، نورتریپتیلین

💠 درد گوارشی :
👈 سایمتیدین ، رانیتیدین ، بلادونا ، کلینیدیوم سی ، امپرازول

💠 کاهش چربی خون : 
👈 آترو استاتین ، سری واستادین ، جم فیبروزول

💠 اسهال و دل پیچه :
👈 بیسموت ، دیفنوکسیلات ، هیوسین

💠 ضد تشنج :
👈 کاربامازپین ، دیازپام ، فنو باربیتال

💠 حساسیت فصلی : 
👈 لوراتادین ، آنتی هیستامین ، سیترزین

💠 آنتی بیوتیک :
👈 ایمی پنم ، سفازولین ، سفتریاکسون ، سفتازیدیم ، جنتامایسن ، پنی سیلین ها

💠 ضد خارش :
👈 کالامین سی ، پرو متازین ، آنتی هیستامین ها

💠 تنظیم ضربانات قلبی :
👈 پروپرانولول ، دیگوکسین

💠 ضد تهوع : 
👈 پرومتازین ، دیمن هیدرامین ، ب ۶ ، لوپرامید ، پلازیل ، بیسموت

💠 ضد سرفه : 
👈 دیفن هیدرامین ، کتوتیفن ، اکسپکتورانت ، سیتریزین

💠 دیابت :
👈 گلی بن گلامید ، انسولین ، متفورمین