سراسر وب

فرهنگ کار در ایران باید متحول شود

۲۲ آذر ۱۳۹۵
‌مسعود سعادت‌مهر  با اشاره به اینکه امروزه کار دارای جایگاه ویژه اقتصادی است، بیان کرد: فرهنگ کار در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته در سطح پایین‌تری قرار دارد.وی اظهار کرد: فرهنگ کار پایین در ایران به حدی گسترش یافته که جوانان کار را فقط در ادارات دولتی جست‌وجو می‌کنند و دنبال ایجاد اشتغال در بخش خصوصی نیستند.سعادت‌مهر اضافه کرد: مردم و جوانان ما اشتغال در بخش خصوصی را کار نمی‌دانند و دنبال کارآفرینی نیستند. این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان یادآور شد: افراد تحصیل کرده دانشگاهی کمتر به عنوان یک فرد کارآفرین فعالیت می‌کنند و فقط دنبال جذب شدن در یک اداره یا سازمان دولتی هستند.این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه فرهنگ کار در ایران باید متحول شود، خاطرنشان کرد: تغییر نگرش مردم به بازارکار و فرهنگ کار توسط رسانه‌های عمومی مانند صدا و سیما انجام خواهد گرفت.وی افزود: باید فرهنگ کار دولتی را به کار در بخش خصوصی و کارآفرینی تغییر داد.