سراسر وب

عکسی دلخراش از نگهداری بیماران روانی

۲۴ خرداد ۱۳۹۵
این جوان ۱۸ ساله که دچار بیماری روانی بود را برای مدت زیادی در حالی که پاهایش را بطرز وحشتناکی ثابت بسته اند در سلولی گلی نگهداری می کردند و به وی برای درمان داروهایی مخصوص می دادند.-رییس این بیمارستان بومی که در نواحی دور افتاده بنگلادش واقع شده است مدعی بود از سال ۱۸۸۰ این سنت در این بیمارستان مرسوم بوده و با این روش بیش از ۱۰۰۰ نفر مریض روانی را درمان شده اند. -عکس بزرگتر این عکس در مسابقات متعدد عکاسی جوایز بیشماری را کسب کرد . نشر آن عکس العمل سازمان های حقوق بشری و پزشکی را به دنبال داشت. این عکس چنان تاثیر گذار بود که باعث شد نمایندگانی برای بازدید از این مرکز به آنجا فرستاده شوند. در آن مرکز چندین اتاق کاه گلی تاریک و سرد دیگر نیز وجود داشت که برای درمان این مریض های بینوا ساخته شده بود. منبع: پارسینه عکسی دلخراش از نگهداری بیماران روانی