سراسر وب

عواقب سوء انتقال روانشناسی ورزشی به وزارت بهداشت

۱۲ دی ۱۳۹۵
به گزارش ميگنا کاظم واعظ موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: با توزیع دفترچه آزمون سراسری سال ۹۶ – 95 متوجه شدیم که رشته روانشناسی ورزشی از کنکور ارشد دانشگاه‌های سراسری حذف شده است. از سوی دیگر چون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری همزمان با دانشگاه آزاد برگزار می‌شود. این امر به معنای حذف رشته روانشناسی ورزشی از پنج دانشگاه دولتی و یازده دانشگاه آزاد است. وی گفت‌: به عنوان مسئول سابقه کمیته‌ برنامه‌ریزی علوم ورزشی در وزارت علوم و یکی از پیشکسوتان روانشناسی ورزشی وقتی علت حذف این رشته را از دفترچه ارشد آزمون سراسری پیگیری کردم، متوجه شدم به خاطر منفک شدن این رشته از وزارت علوم و انتقال به وزارت بهداشت و درمان این کار صورت گرفته است. واعظ موسوی خاطر نشان کرد: من این اتفاق را اتفاق مفید و مناسبی نمی دانم. به اعتقاد من کسانی که به انتقال این رشته از وزارت علوم به بهداشت و درمان فکر می‌کنند درک زیادی از این رشته ندارند و گمان می‌کنند روانشناسی ورزشی بخشی از درمان است. در حالی که روانشناسی ورزشی بخشی از آماده سازی ورزشکار است و زیر شاخه علوم انسانی و علوم تربیتی است و ضعیف‌ترین ارتباط را با وزارت بهداشت و درمان دارد. رییس مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی ملی‌المپیک ‌اضافه کرد: به عنوان یکی از پیشکسوتان روانشناسی ورزشی هضم این مساله برای من خیلی سخت. زیرا این اتفاق در ابتدا برای روانشناسی بالینی و حالا برای روانشناسی ورزشی رخ داده است. چگونه می‌شود بدون کار کارشناسی و اظهارنظر از بزرگان این رشته، چنین تصمیمی گرفته شود. واعظ موسوی خاطر نشان کرد: وزارت علوم در این خصوص باید پاسخگو باشد که چرا از صاحب نظران و بزرگان رشته روانشناسی ورزشی همچون؛ نمازی زاده ، محمد خبیری، کائینی و خود من که مسئول کمیته‌ برنامه‌ریزی علوم ورزشی هستیم و یا انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی نظر خواهی در این خصوص صورت نگرفته است. رییس انجمن تخصصی روانشناسی ورزشی ایران در پایان گفت‌: این جابه جایی بدون شک عواقب بدی را به دنبال خواهد داشت و موجب سردرگمی کارشناسان ارشد این رشته در آینده می‌شود. كانال ميگنا عواقب سوء انتقال روانشناسی ورزشی به وزارت بهداشت