سراسر وب

سنگ قبر خواننده‌های ایرانی /تصاویر

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بسیاری معتقدند که هنرمندها نمی میرند و با آثارشان همچنان در دل جامعه زنده اند. امسال هم سالی بود که موسیقی ایران حبیب را از دست داد. هر کدام از خواننده ها و آهنگسازان در گوشه ای از این سرزمین به خاک سپرده شده اند و برخی هم دور از این خاک آرمیده اند. این تصاویر آرامگاه برخی از ستاره های دنیای موسیقی ایران است.برخی از سنگ های مزار خواننده های ایرانی را در ادامه می بینید: