سراسر وب

دستوری​برای انتشار فیش‌​حقوقی صادرنشده

۳۱ تیر ۱۳۹۵
اطلاعیه وزارت امور اقتصاد و دارایی پس از آن صادر شد که در روزهای گذشته اخباری در خصوص دستور وزارت اقتصاد برای انتشار فیش های حقوقی مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منتشر شد.در اطلاعیه وزارت امور اقتصاد و دارایی آمده است: این گونه اقدامات و رفتارها در شان دولت تدبیر و امید نیست و در سیاست های وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز جایی ندارد.وزارت امور اقتصاد و دارایی در این اطلاعیه نوشت: خبر منتشر شده صحت ندارد و هیج دستور کتبی و شفاهی برای انتشار فیش های حقوقی دولت قبل از سوی هیچ یک از بخش های وزارت امور اقتصاد و دارایی به دستگاه های تابعه ابلاغ نشده است.در این اطلاعیه آمده است: البته در مواردی وزارت امور اقتصاد و دارایی درخواست ارسال اطلاعات دستمزدها را از دستگاه های تابع داشته است که این اقدام صرفا در پی درخواست دستگاه های نظارتی بوده و هیچ دلیل دیگری نداشته است.