سراسر وب

حضور نخستین محقق ایران و خاورمیانه در جمع دانشمندان یک درصد برتر روانپزشکی

۳۱ خرداد ۱۳۹۵
به گزارش ایسنا، از بین ۳۵ محقق کشورمان که در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار دارند، ۱۷ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. ۳۰ نفر از دانشمندان یک درصد برتر در رشته فارماکولوژی، ۲ نفر در رشته بالینی، ۲ نفر در رشته پزشکی اجتماعی و ۱ نفر در رشته روان‌پزشکی فعالیت دارند. (ESI (Essential science indicators هر دو ماه یک‌بار محققان یک درصد برتر رشته‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی را معرفی می‌کند و هر چه تعداد دانشمندان کشورمان در این عرصه افزایش یابد، به هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک خواهیم شد. دکتر شاهین آخوندزاده که به عنوان نخستین محقق رشته روانپزشکی در ایران و خاورمیانه وارد فهرست دانشمندان یک درصد برتر شده است، تحصیلات عالی خود را در سال ۱۳۶۴ در رشته داروسازی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال ۱۳۶۹ فارغ‌التحصیل شد. وی در سال ۱۳۷۴ موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته نوروسایکوفارماکولوژی بالینی از دانشکده پزشکی دانشگاه گلاسگو شد. سپس تحصیلات فلوشیپ خود را در رشته Neuroscience دانشگاه پاریس فرانسه در سال ۱۳۷۸ به پایان رساند. دکتر آخوندزاده اکنون به عنوان عضو هیات علمی و استاد گروه روانپزشکی در گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به فعالیت است حضور نخستین محقق ایران و خاورمیانه در جمع دانشمندان یک درصد برتر روانپزشکی