سراسر وب

جدول ملی ترکیبات غذایی ایران منتشر شد

۲۴ مهر ۱۳۹۵
هدایت حسینی  افزود: جدول ترکیبات مواد غذایی شامل ترکیبات مواد غذایی خام موجود در کشور است که مهمترین ابزار و منبع اطلاعاتی برای تعیین و برآورد ارزش تغذیه ای مواد غذایی و سایر ترکیبات موجود در اقلام غذایی محسوب می شود. وی ادامه داد: ضرورت دسترسی به بانک های اطلاعاتی جامع و به روز همواره مورد تاکید محققان در حوزه مدیریت و ارائه خدمات مشاوره تغذیه و سلامت بوده است بنابراین شناخت ترکیبات مواد غذایی و اطلاع از ارزش تغذیه ای غذاها، ابزار اصلی در تعیین و ارزیابی کمی الگوی غذای مصرفی در سطح جامعه و فرد است.رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: جدول ملی ترکیبات غذایی ایران به عنوان یک ضرورت در مطالعات و بررسی های تغذیه ای به منظور تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی غذا و تغذیه کاربرد اساسی خواهد داشت.حسینی گفت: امروزه، با توجه به اهمیت نقش تغذیه در حفظ و ارتقاء سلامت، و تامین امنیت غذا و تغذیه به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه ملی و یکی از اهداف کلان برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، جهانی شدن تجارت مواد غذایی، نیاز به جداول ترکیبات مواد غذایی و اطلاع از ارزش تغذیه ای غذاها کاربردهای بسیار گسترده ای پیدا کرده است. وی اضافه کرد: از اطلاعات جداول ترکیبات مواد غذایی برای تدوین سیاست های غذا و تغذیه، برنامه ریزی های تولید محصولات و فرآورده های غذایی، تدوین مقررات و قوانین مربوط به واردات، صادرات و عرضه مواد غذایی، دستورالعمل های بین المللی نظارت بر مواد غذایی و بازاریابی، برچسب گذاری و کنترل کیفی، برنامه ریزی و تنظیم رژیم های غذایی مراکز و موسسات، خانواده و فرد، تحقیقات و مطالعات اپیدمیولوژی تغذیه و تعیین عوامل خطر در بروز بیماری های مزمن نظیر دیابت، بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها استفاده می شود. جدول ملی ترکیبات غذایی ایران منتشر شد