سراسر وب

جدول لیگ برتر ۹۵ در پایان هفته دهم

۷ آبان ۱۳۹۵
      تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز   1 پرسپولیس ۱۰ ۶ ۴ ۰ ۱۲ ۳ ۹ ۲۲ ۲ تراکتورسازی ۱۰ ۵ ۵ ۰ ۱۶ ۶ ۱۰ ۲۰ ۳ نفت تهران ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۱۴ ۱۲ ۲ ۱۶ ۴ پیکان ۱۰ ۳ ۶ ۱ ۱۴ ۱۱ ۳ ۱۵ ۵ استقلال ۱۰ ۳ ۵ ۲ ۱۱ ۹ ۲ ۱۴ ۶ سپاهان ۱۰ ۴ ۲ ۴ ۱۰ ۱۱ -۱ ۱۴ ۷ صنعت نفت آبادان ۱۰ ۳ ۴ ۳ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۳ ۸ ذوب آهن ۱۰ ۳ ۳ ۴ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۲ ۹ فولاد ۱۰ ۲ ۶ ۲ ۱۱ ۱۱ ۰ ۱۲ ۱۰ استقلال خوزستان ۱۰ ۲ ۵ ۳ ۱۴ ۱۶ -۲ ۱۱ ۱۱ پدیده ۱۰ ۲ ۵ ۳ ۹ ۱۴ -۵ ۱۱ ۱۲ سیاه جامگان ۱۰ ۲ ۴ ۴ ۱۰ ۱۵ -۵ ۱۰ ۱۳ گسترش فولاد ۱۰ ۱ ۶ ۳ ۵ ۶ -۱ ۹ ۱۴ سایپا ۱۰ ۱ ۶ ۳ ۸ ۱۰ -۲ ۹ ۱۵ صبای قم ۱۰ ۱ ۶ ۳ ۸ ۱۱ -۳ ۹ ۱۶ ماشین‌سازی‌تبریز ۱۰ ۱ ۳ ۶ ۷ ۱۸ -۱۱ ۶