سراسر وب

جدول لیگ برتر ۹۵ در پايان هفته دوم

۱۱ مرداد ۱۳۹۵
      تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز   1 استقلال خوزستان ۲ ۱ ۱ ۰ ۴ ۳ ۱ ۴ ۲ سیاه‌جامگان مشهد ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱ ۴ ۳ پدیده مشهد ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴ ۴ پرسپولیس تهران ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴ ۵ ماشین‌سازی‌ تبریز ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴ ۶ سپاهان اصفهان ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۳ ۷ تراکتورسازی تبريز ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲ ۸ پیکان تهران ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۹ صبای قم ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱۰ صنعت‌نفت آبادان ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۱ گسترش تبريز ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۲ استقلال تهران ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ -۱ ۱ ۱۳ ذوب‌آهن اصفهان ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ -۱ ۱ ۱۴ فولاد خوزستان ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ -۱ ۱ ۱۵ سایپا البرز ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ -۱ ۱ ۱۶ نفت تهران ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ -۱ ۱