سراسر وب

به خاطر امروز، آينده كشور را به خطر نمي اندازیم

۸ شهریور ۱۳۹۵
اسحاق جهانگيري اظهار داشت: در حال حاضر برخي از گروه هاي سياسي منتقد دولت به دنبال نقد سازنده و دريافت پاسخ از دولت نيستد بلكه هدفشان از مخالفت، تخريب دولت است.معاون اول رئیس‌جمهور با بيان اينكه هر جريان سياسي كه مخالف و منتقد دولت است مي تواند در نهايت آزادي و آرامش به انتقاد بپردازد، تصريح كرد: كارنامه دولت تدبير و اميد در بخش هاي مختلف كارنامه اي درخشان و قابل دفاع است و اگر شرايط كشور در سال ۹۲ با وضعيت فعلي مقايسه شود آن وقت شاخص هاي ممتاز عملكرد دولت مشخص خواهد شد.جهانگیری با اشاره به اينكه برخي سايت ها و رسانه‌ها به صورت مستمر عليه دولت به انتشار تيتر و مطالب مختلف اقدام مي كنند، خاطرنشان كرد: ممكن است مشاهده اين گونه تيترها باعث دلسردي برخي مديران شود اما بايد توجه داشته باشيم كه اين رسانه ها نمايندگان گروه هاي مختلف سياسي نيستند كه در مورد ضعف دولت به اتفاق نظر رسيده باشند بلكه اكثر اين رسانه ها از يك جا تغذيه مي شوند و ماموريت دارند كه عليه دولت بنويسند.معاون اول رئیس‌جمهور با تاكيد بر اينكه اعضاي دولت در سياست هاي كلان تعيين شده همسو هستند، ادامه داد: سياستي در برخي رسانه ها تنظيم شده تا در گزارش هاي آنها اختلاف نظر و چند صدايي از دولت منعكس شود و به گونه‌اي برنامه ريزي شده كه مي‌خواهند وانمود كنند در درون دولت اختلاف نظر وجود دارد. معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان كرد: برخي افراد تصور مي كنند كه اگر دولت را ناكارآمد و ضعيف نشان دهند به معناي كارآمد جلوه دادن بخش هاي ديگر نظام است. اما در حقيقت اداره امور كشور بر عهده دولت است و زماني كه دولت مقتدر باشد، نظام نيز در نظر مردم كارآمد جلوه مي كندمعاون اول رئیس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع حقوق هاي نامتعارف نيز اشاره و خاطرنشان كرد: پس از اتفاقات اخير درخصوص حقوق هاي نامتعارف، شوراي حقوق و دستمزد كه از سالها پيش تشكيل شده بود، در اين دولت فعال شد و مقرر شده است كه از مردادماه سال جاري هيچ دستگاهي چه در دولت و چه در قواي ديگر و ساير نهادهاي حاكميتي حق ندارد در پرداخت حقوق ها از مصوبات شوراي حقوق و دستمزد تخطي كند.