سراسر وب

باقی‌ماندن حدود ۳۵ درصد مطالبات چایکاران

۳۰ مهر ۱۳۹۵
محمد ولی روزبهان اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۳۹ هزار تن برگ سبز چایبه ارزش۲۳۲ میلیارد تومان برداشت شده است که از این میزان بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان مطالبات چایکاران تامین و پرداخت شده و مابقی مطالبات ۳۵ درصدی این دسته از تولیدکنندگان به زودی تامین و پرداخت می‌شود.وی با بیان این‌که میزان تولید چای نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: در سال گذشته حدود ۸۷ هزار تن برگ سبز چای خریداری شده بود که امسال به بیشتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته یعنی حدود ۱۳۹ هزار تن رسیده است و وضعیت تولید و بازار چای نیز در شرایط کنونی بسیار بهتر و پررونق‌تر از سال‌های گذشته است.