سراسر وب

ایران ای سرای امید با یاد شجریان و لطفی

۳ مرداد ۱۳۹۵
 این کنسرت اردیبهشت امسال به مدت دو شب در ساری اجرا شده بود و رپرتوار آن در آواز اصفهان و دستگاه چهارگاه انتخاب شده بود. گروه موسیقی برافشان در بخش آواز اصفهان قطعات قدما را اجرا کرد و در دستگاه چهارگاه قطعاتی به آهنگسازی هامان خلیلی یعنی سرپرست و آهنگساز گروه اجرا شد.همچنین در بخش اصفهان قطعاتی چون پیش درآمد اصفهان از علی اکبرشهنازی، سه تصنیف قدیمی و یک رنگ از علی اصغر بهاری اجرا می شود. همچنین در بخش چهارگاه قطعاتی چون پیش درآمد،چهارمضراب،تصنیف مخالف،تصنیف شوریده اجرا شد.