سراسر وب

اوباما طرح اخراج مسلمانان را لغو کرد

۴ دی ۱۳۹۵
این طرح که موسوم به ‘سیستم ثبت نام ورود و خروج امنیت ملی ‘ است، از سال ۲۰۰۲ تاکنون در این کشور در حال اجرا بوده است. این اقدام وزارت امنیت ملی اوباما ، با واکنش های مثبتی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر آمریکا روبه رو شد و گروه های مذکور بیرون آوردن چنین حربه ای از دست ترامپ را که قصد برخوردهای تند و تبعیض آمیز با مهاجران بویژه مسلمانان دارد، اقدامی موثر می دانند.نهاد های مدنی و حقوق بشری ، خواستار محو کامل این برنامه شده اند تا ترامپ نتواند در آینده از آن بعنوان زمینه ای برای برنامه های خود بهره ببرد. اوباما در سال ۲۰۱۱ یک بار بخشی از این برنامه را که به ثبت نام و کنترل مهاجرینی که به گفته آن ها از کشور های منبع تروریسم به این کشور می آمدند، مربوط می شد، حذف کرده بود اما بخش های دیگری از این برنامه همچنان اجرا می شد. بر اساس این طرح ، مسافران و گردشگران خارجی که قصد ماندن بیش از ۳۰ روز در خاک آمریکا را داشتند ملزم بودند شرح حال و سابقه کامل خود را در اختیار مسئولان وزارت امنیت ملی آمریکا بگذارند.