سراسر وب

اوباما: دو هفته می خوابم

۲۲ مهر ۱۳۹۵
به گزارش مجله تایم، باراک اوباما همچنین گفت از دیگر برنامه هایش در زمان بعد از دوره ریاست جمهوری این است که میشل، همسرش را برای تعطیلات به یک سفر «خیلی خوب» ببرد.باراک اوباما در این دانشگاه در پاسخ به سوالی که نظرش درباره اظهارات ورزشکاران درباره مسائل نژادی چیست، به محمد علی، اسطوره بوکس و آرتور اش، ستاره تنیس اشاره کرد و گفت با اینکه رویکردهای آنها متفاوت بود – علی پر انرژی و اش فروتن بود – هر دوی آنها در این گفتگوی ملی [درباره مسائل نژادی] مشارکت قابل توجهی داشتند.باراک اوباما گفت همچنان به کار روی برنامه هایی که او و همسرش در دورانی که در کاخ سفید بودند مبتکر آن بودند، ادامه خواهد داد، از جمله برنامه «بگذارید دختران یاد بگیرند» که روز سه شنبه، روز جهانی دختر را با تعهدات بیشتر بخش خصوصی برای گسترش دسترسی دختران به آموزش در سطح جهان جشن گرفت. اوباما: دو هفته می خوابم