سراسر وب

استقبال رییس‌‌جمهور آذربایجان‌از روحانی

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
در این مراسم پس از نواخته شدن  سرود جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان روسای جمهور دو کشور از یگان حاضر در این مراسم سان دیده و سپس هیأت‌های عالی رتبه را به یکدیگر معرفی کردند. قرار است تا دقایقی دیگر ملاقات خصوصی روسای جمهور دو کشور و همچنین مراسم امضای اسناد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام شود. همچنین رییس‌ جمهوری در مراسم ضیافت ناهار رسمی رییس‌ جمهور آذربایجان شرکت خواهد کرد. استقبال رییس‌‌جمهور آذربایجان‌از روحانی